Niepoprawna pisownia

zhackowane

Poprawna, jednak niezalecana pisownia.


Poprawna pisownia

zhakowane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

shakowane

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

shackowane

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z hakowane

Niepoprawna pisownia