Niepoprawna pisownia

zgury

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

z góry

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z gury

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zgóry

Niepoprawna pisownia