Niepoprawna pisownia

zgraia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zgraja

Poprawna pisownia