Poprawna pisownia

zgodni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z godni

Niepoprawna pisownia