Niepoprawna pisownia

zfałszowano

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sfałszowano

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z fałszowano

Niepoprawna pisownia