Niepoprawna pisownia

żeźby

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzeźby

Poprawna pisownia