Niepoprawna pisownia

żeźbiło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzeźbiło

Poprawna pisownia