Poprawna pisownia

talerz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

talesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tależ

Niepoprawna pisownia