Poprawna pisownia

żenię

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzenię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzenie

Niepoprawna pisownia