Poprawna pisownia

zdążyłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zdonżyłeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdąrzyłeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdonrzyłeś

Niepoprawna pisownia