Niepoprawna pisownia

zbuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zbóje

Poprawna pisownia