Słowo chciałybyście w języku polskim poprawnie zapisujemy wyłącznie razem, to znaczy jako jeden wyraz. Wprawdzie często spotykana jest również pisownia rozłączna, warto podkreślić jednak, że niezależnie od kontekstu zdania zawsze będzie to błąd językowy.

Niepoprawna pisownia

chciały byście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chciałybyście

Poprawna pisownia