Poprawna pisownia

zbożne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z bożne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zborzne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zboszne

Niepoprawna pisownia