Niepoprawna pisownia

zbiurki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zbiórki

Poprawna pisownia