Niepoprawna pisownia

zbiurki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zbiórki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zbjurki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zbjórki

Niepoprawna pisownia