Poprawna pisownia

zbiórka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zbjórka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zbiurka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zbjurka

Niepoprawna pisownia