Poprawna pisownia

zażądam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za żądam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zarządam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zażondam

Niepoprawna pisownia