Poprawna pisownia

zażądało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zażondało

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za żądało

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zarządało

Niepoprawna pisownia