Poprawna pisownia

zażądaj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zażondaj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za żądaj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zarządaj

Niepoprawna pisownia