Niepoprawna pisownia

lóckie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ludzkie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

lódzkie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

luckie

Niepoprawna pisownia