Poprawna pisownia

zawrócili

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za wrucili

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za wrócili

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zawrucili

Niepoprawna pisownia