Poprawna pisownia

zawitali

Poprawna pisownia, znaczenie: pojawili się gdzieś, przybyli dokądś.


Niepoprawna pisownia

za witali

Niepoprawna pisownia