Poprawna pisownia

zawitają

Poprawna pisownia, znaczenie: pojawią się gdzieś, przybędą dokądś.


Niepoprawna pisownia

za witają

Niepoprawna pisownia