Niepoprawna pisownia

po płynęła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

popłynęła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

popłyneła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po płyneła

Niepoprawna pisownia