Poprawna pisownia

zawiezie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zawjezie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za wiezie

Niepoprawna pisownia