Niepoprawna pisownia

zawachasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawahasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za wachasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za wahasz

Niepoprawna pisownia