Niepoprawna pisownia

zatrudna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za trudna

Poprawna pisownia