Niepoprawna pisownia

zatróli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zatruli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za truli

Niepoprawna pisownia