Poprawna pisownia

zaszczepi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za szczepi

Niepoprawna pisownia