Poprawna pisownia

zaspałeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za spałeś

Niepoprawna pisownia