Poprawna pisownia

zarzucam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zarzócam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zażucam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za rzucam

Niepoprawna pisownia