Poprawna pisownia

zarzucało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zarzócało

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zażucało

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za rzucało

Niepoprawna pisownia