Poprawna pisownia

zarzucała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zarzócała

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zażucała

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za rzucała

Niepoprawna pisownia