Niepoprawna pisownia

zarzócałem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zarzucałem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zażucałem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za rzucałem

Niepoprawna pisownia