Poprawna pisownia

zarówno

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za ruwno

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaruwno

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za równo

Niepoprawna pisownia