Poprawna pisownia

zarażała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaraszała

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za rażała

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zararzała

Niepoprawna pisownia