Poprawna pisownia

zaproponowałyśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za proponowałyśmy

Niepoprawna pisownia