Poprawna pisownia

zaproponowaliście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za proponowaliście

Niepoprawna pisownia