Niepoprawna pisownia

zaprezętujesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaprezentujesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za prezentujesz

Niepoprawna pisownia