Poprawna pisownia

zaplanujecie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za planujecie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poplanujecie

Niepoprawna pisownia