Poprawna pisownia

zaplanowanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za planowanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poplanowanie

Niepoprawna pisownia