Poprawna pisownia

zaplanowana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za planowana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poplanowana

Niepoprawna pisownia