Poprawna pisownia

zaopiekuj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaopiekój

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za opiekuj

Niepoprawna pisownia