Poprawna pisownia

zanurzyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zanużyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za nurzyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zanórzyć

Niepoprawna pisownia