Poprawna pisownia

zanurzy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zanuży

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za nurzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zanórzy

Niepoprawna pisownia