Niepoprawna pisownia

17 czerwiec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

17 czerwca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o siedemnastym dniu czerwca, nie zaś o siedemnastym czerwcu.


Niepoprawna pisownia

17. czerwca

Niepoprawna pisownia