Niepoprawna pisownia

zamieżona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zamierzona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za mieżona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mierzona

Niepoprawna pisownia