Niepoprawna pisownia

zamienik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zamiennik

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za miennik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mienik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zamjennik

Niepoprawna pisownia