Poprawna pisownia

zamążpójściu

Poprawna pisownia, znaczenie: zawarciu przez kobietę związku małżeńskiego.


Niepoprawna pisownia

zamonżpójściu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zamążpujściu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mążpójściu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mąż pójściu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zamąż pójściu

Niepoprawna pisownia