Niepoprawna pisownia

zalerzałyby

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zależałyby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zależały by

Niepoprawna pisownia