Niepoprawna pisownia

zalerzą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zależą

Poprawna pisownia